Na jihu Čech koupí mladiství cigarety snadno

Aliance Zákon 18 ve spolupráci s Jihočeským krajem pořádala 27. 5. 2009 v Českých Budějovicích regionální seminář věnovaný problematice snadné dostupnosti tabákových výrobků pro mladistvé a dodržování zákona č. 379/2005 Sb. Jeho cílem je zjistit reálnou situaci v souvislosti s kontrolami a řešením případů prodeje tabáku mladistvým a způsoby a výší postihu v Jihočeském kraji.

 

Záštitu nad seminářem převzal poslanec Evropského parlamentu pan Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., jeden ze zakladatelů Aliance Zákon 18.

 

Seminář si dal za cíl shromáždit poznatky z praxe při kontrole dodržování zákona č. 379/2005 Sb. Své dosavadní zkušenosti a aktivity na něm představí zástupci městských policií z Jihočeského kraje, pověření pracovníci Policie ČR, zástupci městských a obecních úřadů a krajských úřadů. Akce tímto navazuje na národní konferenci pořádanou v roce 2007 v Praze za účasti vrcholných představitelů orgánů pověřených zákonem 379/2005 Sb. kontrolou prodejců tabákových výrobků.

 

Činnost Aliance Zákon 18 se zaměřuje především na dodržování věkového limitu pro prodej tabákových výrobků a také na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., podle kterého je prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let posuzován jako správní delikt, nikoli jako přestupek. Umožňuje tak postihovat nezákonný prodej mladistvým vysokými pokutami. Dosavadní poznatky praxe však naznačují, že namísto tohoto zákona je při zjištění prodeje tabákových výrobků mladistvým aplikován § 30 zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), který pamatuje na nezákonný prodej tabáku, výše sankcí je však podstatně nižší. Již od uvedení zákona v platnost monitoruje aliance jeho účinnost v praxi. Provádí vlastní šetření pomocí kontrolních nákupů a ve spolupráci s agenturou STEM provedla rozsáhlé výzkumy mezi prodejci tabákových výrobků.

 

V měsíci březnu proběhly kontrolní nákupy v Jihočeském kraji. Během nich navštívili dvě mladistvě vyhlížející figurantky sto třicet prodejců tabákových výrobků s pokusem zakoupit si cigarety. Překročení zákona č. 379/2005 Sb. zjistily u více než 70 procent prodejců. Lépe si vedli prodejci v menších obcích, hůře ve městech. Zjištěný stav tak dokládá snadnou dostupnost tabákových výrobků pro mladistvé. „Dle dostupných údajů je drtivá většina prodejců informována o svých právech a povinnostech, avšak pouze polovina z nich je ochotna důsledně kontrolovat věk nakupujících,“ uvedl Jindřich Vaněk, tiskový mluvčí Aliance Zákon 18. „Důsledkem jsou potom nejenom kouřící mladiství, ale také rezignace dalších prodejců tabáku, kteří nevidí v kontrolách věku nakupujících reálný význam,“ dodal Vaněk.

 

Cílem Aliance Zákon 18 je podpora dodržování věkového limitu 18 let pro prodej tabákových výrobků a zamezení jejich dostupnosti pro mladistvé. V minulosti organizovala Aliance Zákon 18 rozsáhlé informační a vzdělávací programy Paragraf 11/55 a Dokážu to? určené mladistvým a pedagogickým pracovníkům.

Komentářů k příspěvku „Na jihu Čech koupí mladiství cigarety snadno“: 0


  1. Žádné komentáře

Přidat komentář